Предимства на сухото строителство

Системите за сухо строителство намират все по-широко приложение в съвременното строителство. На практика почти няма строителен обект, в който да не е използвана поне една от системите. Сухо строителство е понятие обхващащо определен дял от строителството, при  който не се извършват или са сведени до минимум мокрите процеси при извършване на строително-ремонтните дейности на обекта. […]

Read More