Системите за сухо строителство намират все по-широко приложение в съвременното строителство. На практика почти няма строителен обект, в който да не е използвана поне една от системите.

Сухо строителство е понятие обхващащо определен дял от строителството, при  който не се извършват или са сведени до минимум мокрите процеси при извършване на строително-ремонтните дейности на обекта.

Основните неща, които отличават сухото строителство, на практика, се явяват и негови предимства.

Сухото строителство решава едновременно проблемите – звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост. Повърхността, обработвана единствено в областта на фугите, е готова за боядисване, лепене на тапети или полагане на декоративни мазилки и облицовки.

С прилагането на системи за сухо строителство при реновиране на стари сгради с дървен гредоред се избягват всички мокри процеси . Освен това допълнителното натоварване върху съществуващата конструкция е безопасно и незначително. Едновременно с това се решава и проблема с пожарозащитата.

По отношение на сеизмичната устойчивост на сградите сухото строителство предполага по-благоприятни ниски постоянни натоварвания особено в горните етажни нива и елиминиране на предаването на хоризонталните и вертикалните натоварвания върху преградните конструкции.

Поради малките дебелини на прегардните стени се печели площ при оформяне на вътрешното пространство.

Сухото строителство е все по-предпочитано за ремонт на стари жилища, защото предлага възможността стени и тавани да се изправят по-лесно. Освен това има възможност да се изпълняват по-смели дизайнерски решения.

При сухото строителство липсата на влага в резултат на строителните процеси позволява обзавеждането и внасянето на чувствителна техника да става часове след приключването на настилъчните и бояджийските работи.

Монтажните времена за отделните системи са изключително кратки.

Системите за сухо строителство са приложими през всички сезони, до минимум са сведени строителните отпадъци.